Sunday, April 17, 2011

ZPHS KANAGARTHI YEAR WISE 10TH 1ST&2ND STUDENTS


Year
S.No
Name
Marks
1991-92
1
M.Sanjeevam
371

2
A.Bhoomaiah
364
1992-93
1
P.Ravindar
429

2
P.Ramreddy
428
1993-94
1
D.Madhu
402

2
G.Venkanna
379
1994-95
1
A.Jayasri
460

2
O.Naresh
409
1995-96
1
B.Sridhar
428

1
K.Srinivasa chari
428

2
N.Parsharamulu
422
1996-97
1
Y.Ramesh
371
1997-98
1
M.Santhosh
418
1998-99
1
P.Sujatha
427

2
A.Srinivas
410
1999-2000
1
K.Pavani
424

2
K.Parsharamulu
397
2000-01
1
L.Sathish
419

2
J.Mamatha
352
2001-02
1
A.Smitha
490

2
Ch.Devendra
467
2002-03
1
P.Rajitha
500

2
J.Udayasri
490
2003-04
1
M.Thirupathi Reddy
501

1
A.Kavitha
501

2
J.Karunasri
484
2004-05
1
K.Pavan kumar
504

2
D.Rajitha
499
2005-06
1
K.Thirupathi Reddy
505

2
A.Swapna
480
2006-07
1
R.Amareshwar Reddy
522

2
M.Bala kishan
511
2007-08
1
N.Devaraj
530

2
S.Kavitha
507
2008-09
1
I.Prasoona
562

2
P.Prasanth
509
2009-10
1
S.Sowmya
528

 2
A.Bhaskar
503
2010-11
1 comment: