Thursday, March 14, 2013

ZPHS KANAGARTHI YEAR WISE 10TH 1ST&2ND STUDENTS


Table tag
Year S.No Name Marks
1991-92 1 M.Sanjeevam 371
2 A.Bhoomaiah 364
1992-93 1 P.Ravindar 429
2 P.Ramreddy 428
1993-94 1 D.Madhu 402
2 G.Venkanna 379
1994-95 1 A.Jayasri 460
2 O.Naresh 409
1995-96 1 B.Sridhar 428
1 K.Srinivasa chari 428
2 N.Parsharamulu 422
1996-97 1 Y.Ramesh 371
1997-98 1 M.Santhosh 418
1998-99 1 P.Sujatha 427
2 A.Srinivas 410
1999-2000 1 K.Pavani 424
2 K.Parsharamulu 397
2000-01 1 L.Sathish 419
2 J.Mamatha 352
2001-02 1 A.Smitha 490
2 Ch.Devendra 467
2002-03 1 P.Rajitha 500
2 J.Udayasri 490
2003-04 1 M.Thirupathi Reddy 501
1 A.Kavitha 501
2 J.Karunasri 484
2004-05 1 K.Pavan kumar 504
2 D.Rajitha 499
2005-06 1 K.Thirupathi Reddy 505
2 A.Swapna 480
2006-07 1 R.Amareshwar Reddy 522
2 M.Bala kishan 511
2007-08 1 N.Devaraj 530
2 S.Kavitha 507
2008-09 1 I.Prasoona 562
2 P.Prasanth 509
2009-10 1 S.Sowmya 528
2 A.Bhaskar 503
2010-11 1
2
2011-12 1
2
2012-13 1
2